Installaties

Bij de installaties en daaraan gelieerde projecten zoals Vincent en ik, De Nieuwe Soberheid en Eingang und Ausgang is de magie van de ruimte belangrijk. Haar betoveren, omvormen tot een nieuwe optische, soms tactylische en ruimtelijke ervaring is het doel. Hiervoor wordt veel gebruik gemaakt van herhaling en het repetitief plaatsen van verschillende materialen die met de ruimte en of het thema te maken hebben. (o.a. bruinkoolbriketten, oude DDR foto’s en biografieën, burqa’s, gekleurd TL licht, zwarte doeken etc.). Vaak gaat een maatschappelijke betrokkenheid of het reageren op actuele ontwikkelingen daarbij gepaard. Deze worden soms erg kritisch, soms humoristisch en soms sociaal becommentariërend benaderd. De Duitse geschiedenis in al haar facetten, de opkomst van het fundamentalisme in de islam, het zoeken naar of proberen te hervinden van een identiteit wordt belicht. Dat laatste deel is een rode draad door het werk van Rene de Rooze, ook vanwege zijn wonen in verschillende landen en continenten is deze zoektocht waardevol, verhelderend en soms ook compleet verwarrend..