Schilderijen 

 

Het schilderen is een belangrijk onderdeel van het scheppende werk van Rene de Rooze. Hij is met materie-schilderijen aan de ABK Minerva afgestudeerd en heeft textuur, materiaal en het tactylische nooit meer losgelaten. Ook in de ontwikkeling daarna, via abstract expressionistisch naar geometrische soberheid en later architectonische materiaal verkenningen is dat gebleven. De eerste twee decennia verwezen zijn werken naar landschappelijkheden, mede door het vele reizen wat hij (nog steeds) bezigt. Met de versobering kwam een zoektocht naar de fundamentele vragen van het schilderen, het opbrengen van kleur en structuur op doek. Daarna werd een architectonische component belangrijk. Hij werd geïnspireerd door klassieke plattegronden van steden en tempels. Deze nam hij bijna letterlijk door de verschillende delen van een bouwtekening op verschillende aan en tegen elkaar gevoegde doeken te plaatsen. Vanaf de periode 2007 tot heden is een ontwikkeling aan de gang waarin kleur, toeval en lege onbepaalde ruimtes een rol spelen. Zijn werk laat alle wetmatigheden zoveel mogelijk varen en hij keert terug naar een  “plaisir de paintre” .