De Nieuwe Soberheid

 

 Met dit project heb ik samen met Fransje Kraai, theatermaakster uit Rotterdam en 2 acteurs een installatie/ performance/ serie foto stills gemaakt over twee mensen in burqa gekleed op de Punt van Reide. Dit is het meest oostelijke gebeid van Groningen in de Dollard. De burqa's waren het jaar hiervoor 2002 uit Afghanistan, Kaboel overgevlogen via de Nederlandse Landmacht. Idee was het om het spanningsveld tussen Nederlandse leegte, natuurgebieden en Afghaans islamitische kleding voorschriften en daaruit voortvloeienden versobering van menselijke uitdrukkingsmogelijkheden te onderzoeken. Het geheel doet absurd en vervreemdend aan. In 2003 is er ook een installatie gemaakt van dit project in "Las Palmas" galerie, kunst en tv en theater productiehuis te Rotterdam.