Installaties - Nur Nur

Groningen 2011
Green and blue light in two closed spaces

In de installatie NUR NUR werd alleen met TL licht gewerkt. De oude opgangen van het Noorderstation Groningen worden als experimentele tentoonstellings ruimte gebruikt. NUR NUR is een Duits/ Arabisch- Iraans- Hebreeuwse woordspeling. In het Duits betekent nur "slechts" in de andere talen betekent het "licht". Dat is ook wat de installatie behelsde. "Slechts Licht"  Als inspiratie werd het vaak groen gekleurde licht in de minaretten en/ of moskeen uit het Midden Oosten genomen. Blauw is een kleur die in de Joodse religie en cultuur veelvuldig gebruikt wordt. In de wintertijd, met de Zonnewende, Kerst en het Joodse Chanuka lichtfeest bijna samenvallend was de periode december voor mij de juiste periode om de menselijke afhankelijkheid van licht te duiden en te onderzoeken. De tijden dat de installatie het best zichtbaar was en het best tot haar recht kwam waren van ongeveer 16.00 uur 's middags tot 1.00 uur 's nachts. Niets is essentiëler voor het voortbestaan en geluk van de mens als het licht van de zon. De veelduidige behoefte daaraan  komt in religies steeds naar voren.