Tekeningen

 De periode 1990-2005 werd bepaald door een constructieve benadering van de tekening. Architektonische vormen, soms refererend naar bouwtekeningen en plattegronden werden in een lege ruimte geplaatst. De cirkel segmenten begonnen te zweven in een onbestemde ruimte die met bruinkool en houtskool was gevormd. Het roept associaties op met galaxieën, een thema dat meer in het werk van Rene de Rooze voorkomt. De titel Galaxis verwijst hiernaar. Om de vormen body te geven werd witte Oost-Indische inkt en goudverf gebruikt. Een passer die tot 80 cm radius gaat met inkt schrijf gerei zorgt voor een zorgvuldige afbakening van de vorm.