Fotografie

 

 Op deze pagina wil ik een verdeling maken in mijn fotografisch werk, tussen leegtes, personen en stadslandschappen. Ik gebruik fotografie zowel als zelfstandige uitdrukkingsvorm alsmede als documentatie voor mijn andere beeldende werk. Soms is de grens niet duidelijk af te bakenen tussen deze twee uitgangspunten. De website is nog onder constructie, deelpagina's  zullen later aangevuld worden.